پانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، شیمیایی و صنایع دارویی در تاریخ 28 بهمن تا 1 اسفند 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار گردید. تصاویری از حضور شرکت کالا اندیش مایسا به عنوان تولید کننده و توزیع کننده قابل مشاهده میباشد:

 

نمایشگاه 1

نمایشگاه_3.jpg

نمایشگاه 4

نمایشگاه_2.jpg

نمایشگاه 5

نمایشگاه 6

نمایشگاه 7

نوشتن دیدگاه