آزمایشگاهی

گاز نخ دار 500 گرم نرمین ناموجود تماس بگیرید
گاز نخ دار 500 گرم آریا سروش تماس بگیرید
سیفتی باکس 8 لیتری مربع بکر 1,638,000 تومان
سیفتی باکس 7 لیتری بایوسیف 43,000 تومان
سیفتی باکس 5 لیتری استوانه بکر 29,000 تومان
سیفتی باکس 5 لیتری مربع بکر 29,000 تومان
سیفتی باکس 3 لیتری بایوسیف 17,600 تومان
سیفتی باکس 2 لیتری مربع بکر 19,000 تومان
سیفتی باکس 2 لیتری بایوسیف تماس بگیرید
سیفتی باکس 1 لیتری بایوسیف 15,000 تومان
سیفتی باکس 12 لیتری بایوسیف 55,000 تومان
سیفتی باکس 12 لیتری مربع بکر 49,000 تومان
گاز ساده 400 گرم نرمین ناموجود تماس بگیرید
سیفتی باکس 15 لیتری بایوسیف تماس بگیرید
سیفتی باکس نیم لیتری بایوسیف تماس بگیرید
میکروتیوب آزمایشگاهی 1.5 ml بکر 106,000 تومان
پتری دیش 6cm بکر 1,195 تومان
اپلیکاتور آزمایشگاهی بکر 17,000 تومان
رک لوله آزمایش 60 خانه 16 بکر 800,000 تومان
درپوش لوله آزمایش قارچی بکر 212,000 تومان
درپوش لوله آزمایش ساده بکر 170,000 تومان
محلول ویال LBC سینا دژ تماس بگیرید
کاست بافت پاتولوژی درب دار بکر 500,000 تومان
سرویکس براش بکر 207,000 تومان
پتری دیش 8cm بکر 22,700 تومان
پتری دیش 10cm بکر 36,000 تومان
استول باتل درب پیچی قاشقکدار بکر 900,000 تومان
یورین باتل 24 ساعته آوا ناموجود تماس بگیرید
یورین باتل 24 ساعته 37 درجه ناموجود 10,000 تومان
ظرف ادرار (یورین باتل) 24 ساعته بکر ناموجود 15,500 تومان
نتایج 1 تا 32 از کل 50 نتیجه
نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید