پانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، شیمیایی و صنایع دارویی در تاریخ 28 بهمن تا 1 اسفند 1400 در نمایشگاه بین المللی...

واحد فروش شرکت کالا اندیش مایسا از خط تولید ماسک و البسه بیمارستانی کارومد, روز پنج شنبه مورخ 29 / 07 /1400 بازدید کرد. واحد تولید ماسک محیطی کاملا...