تجهیزات مصرفی

تماس بگیرید گاز نخ دار 500 گرم پارمین
تماس بگیرید گاز دندان پزشکی 400 گرم نرمین
167,000 تومان گاز دندان پزشکی 500 گرم آریا سروش
تماس بگیرید گاز دندان پزشکی 500 گرم پارمین
تماس بگیرید گاز دندان پزشکی 500 گرم نرمین
286,000 تومان گچ فایبر 2 اینچ به کست
تماس بگیرید گاز نخ دار 500 گرم نرمین
220,000 تومان گاز استریل آریا سروش
625 تومان گاز استریل نرمین
136,000 تومان گاز دندان پزشکی 400 گرم آریا سروش
تماس بگیرید گاز دندان پزشکی 400 گرم پارمین
23,000 تومان گچ فایبر 2 اینچ اپتیما
23,000 تومان گچ فایبر 2 اینچ ویان
42,900 تومان گچ فایبر 3 اینچ به کست
873,600 تومان باند گچی (گچ خشک) 20cm یاراکست
تماس بگیرید لگن بیمار درب دار
38,000 تومان35,000 تومان ماسک سه لایه کش دار کارومد (50 عددی)
تماس بگیرید ماسک سه لایه کش دار راینیک
تماس بگیرید ماسک سه لایه بند دار اکسی لایو
873,600 تومان باند گچی (گچ خشک) 15cm یاراکست
873,600 تومان باند گچی (گچ خشک) 10cm یاراکست
35,000 تومان گچ فایبر 3 اینچ اپتیما
35,000 تومان گچ فایبر 3 اینچ ویان
572,000 تومان گچ فایبر 4 اینچ به کست
46,000 تومان گچ فایبر 4 اینچ ویان
71,500 تومان گچ فایبر 5 اینچ به کست
550,000 تومان گچ فایبر 5 اینچ اپتیما (10 عددی)
62,000 تومان گچ فایبر 5 اینچ ویان
401,000 تومان باند گچی (گچ خشک) 5cm یاراکست
11,000 تومان ماسک N95 سوپاپ دار نانو کسین
تماس بگیرید گاز نخ دار 500 گرم آریا سروش
188,600 تومان سرنگ گاواژ آهیل
نتایج 1 تا 32 از کل 309 نتیجه