تخفیف ها

81,000 تومان ست سرم با سر سوزن HD
784,800 تومان ژل الکترود 260cc پلی ژل
4,400 تومان سرجی فیکس سر اطفال سی تو
1,824,000 تومان برس اسکراب استریل بکر
1,728,000 تومان برس اسکراب غیر استریل بکر
365,000 تومان آنژیوکت آبی برند سوروفلون گیج 22
960,000 تومان شیلد محافظ صورت بکر
200,000 تومان سرنگ سه تکه 50cc آهیل G20
154,000 تومان اسکالپ (وین ست) سبز برند HD
1,242,000 تومان سرویکس براش بکر
151,200 تومان گاز ساده 400 گرم آریا سروش
189,000 تومان گاز ساده 500 گرم آریا سروش
31,500 تومان ژل سونوگرافی 1 لیتری پلی ژل
1,108,800 تومان ظرف تغذیه نوزاد بکر
74,000 تومان چسب آنژیوکت پاندا
47,800 تومان چسب حصیری 10cm خارجی
79,300 تومان چسب حصیری 15cm خارجی
1,784,000 تومان سرنگ دو تکه 20cc مینا G20
217,000 تومان سرنگ سه تکه 50cc مینا G18
1,249,200 تومان سرنگ گاواژ آهیل
5,100 تومان مسواک انگشتی بکر
105,000 تومان سرسوزن (نیدل) 22 مینا
105,000 تومان سرسوزن (نیدل) 20 کوتاه آهیل
105,000 تومان سرسوزن (نیدل) 20 بلند مینا
105,000 تومان سرسوزن (نیدل) 18 بلند آهیل
نتایج 1 تا 32 از کل 170 نتیجه