کاغذ سونوگرافی SONY HQ

توليد کننده:
تماس بگیرید
5 5 1 Product

100
10
10

خرید کارتنی: ارسال رایگان

خرید بسته ای و عددی بالای یک میلیون تومان: ارسال رایگان

  • توضیحات
  • مشخصات

تصاویر پردازش شده دستگاه سونوگرافی و اکوکاردیوگراف برای بررسی بعدی متخصصان به دستگاه پرینتر ارسال شده و توسط هد حرارتی با فرایند ماتریس نقطه ای بر روی کاغذ سونوگرافی یا حرارتی چاپ می شود. از جمله شرکت های مهم در زمینه پرینترهای حرارتی ، شرکت سونی می باشند. جدا از کیفیت دستگاه ، کیفیت کاغذ سونوگرافی نیز نقش مهمی در تصویر دقیق و واضح ارسال شده ایفا می کند. در زمینه کاغذهای حرارتی شرکت  سونی نبض  بازار را در اختیار گرفته است

M-390
100
10
10